SAKURA Veselí nad Moravou

JKA karate

 

 SAKURA  a  JKA karate 
 
 

SAKURA Veselí nad Moravou je členem organizace JKA ČR ( JKA = Japonská asociace karate)
a při cvičení vychází z filozofie JKA karate.

 

JKA klade stejný důraz na 3 základní oblasti karate:
KIHON (základní techniky),
KATA (sestavy),
KUMITE ( cvičení s partnerem) s tím, že chápe tyto 3 oblasti jako jeden vzájemně propojený systém.

 

Bez znalosti základních technik (kihon) nelze cvičit kata či kumite, kata oddělená od kumite jsou pouhá rutinní cvičení bez znalostí
aplikací technik použitých v kata, kumite ztrácí při absenci praktikování kata pro karate tolik typickou hbitost a lehkost.

KIHON je KATA je KUMITE.

 

Pro JKA karate je typický jedinečný systém výuky základních technik (kihon) s maximálním důrazem na osvojení si samotných

principů jednotlivých technik. Systém výuky je založen na neustálém opakování technik, neboť v případě špatných či nedostatečně osvojených základních technik je jakýkoli další pokrok nemožný.

 

Po zvládnutí základních technik se přistupuje ke cvičení kata, jež tvoří samotné jádro všech dovedností v karate.
V kata neexistuje žádný zbytečný či bezvýznamný pohyb. Proto je kladen velký důraz na neustálé opakování, jehož prostřednictvím
se tělo učí pohybovat automaticky, bez námahy a efektivně. S postupujícím cvičením jsou pak techniky prováděny spíše podvědomě, než jako úmyslné mechanické pohyby. Cvičící je pak schopen provádět kata bez vědomého úsilí. V tomto stadiu je pak schopen
udržet při cvičení klidnou mysl a prožívat dynamiku daného okamžiku kata.

 

Kata jsou v JKA upraveny tak, aby byly lépe využitelné v kumite. Prostřednictvím technik osvojených v kihon
a procvičených v kata cvičící zjistil, jak reagovat na různé situace přirozeně a uvolněně, a své techniky
používá přiměřeně okolnostem.

 

V tomto okamžiku můžeme hovořit o skutečné síle karate, kdy celé bytí (tělo i mysl) exploduje v jednom okamžiku vůči protivníkovi.
Pak hovoříme o KIME, jež tvoří konečný cíl trojice kihon-kata-kumite.   

 
 
 
 
 
Použitý zdroj:   www.jka.or.jp